Gustura gaude gure bizitzarekin, europarren batez bestekoaren gainetik

Gustura gaude gure bizitzarekin, europarren batez bestekoaren gainetik
NATHAN DUMLAO/UNSPLASH

Eustatek zabaldu berri dituen datuek zein Europa mailakoek erakusten dute diruak ez duela zoriona bermatzen, baina laguntzen duela bizitzarekiko gogobetetasun maila handitzen

MIREN IMAZ
7,6

Horixe da, 0tik 10erako eskalan, EAEko 16 urtetik gorako biztanleek euren bizitzarekiko asetarun mailari eman dioten batez besteko nota, Eustatek aste honetantxe zabaldu duen Norberaren Ongizate-inkestaren arabera. 'Oso ongi' bat, beraz, 2014 urtean egin zen azken neurketarekin alderatuta bost hamarrenetan hobera egin duena, gainera.

Zorionaren banaketa ez denez zuzena, ezta orekatua ere, badira diferentzia handi samarrak eragiten dituzten zenbait aldagai: adina (16-24 urte bitartekoek jarri duten nota 8,1 izan da); lurraldea (nota altuena, 7,7, gipuzkoarrek jarri dute); lan egoera (langabeek eman dute puntuaziorik baxuena, 7,1); osasun egoera (osasun eskasekoek eman diote notarik txarrena, 5,8).

Egoera sozioekonomikoa ere erabakigarria da, notarik altuena «gizarte klase altuko edo ertain-altuko pertsonek» jartzen baitiote bizitzarekiko asetasunari, Eustatek inkestaren emaitzen berri emateko zabaldu duen oharraren arabera. Eta aldea ez da txikia, batez bestekoa ia puntu batean hobetzen baitute baliabide gehien dituzten herritarrek, 8,4ko nota jarrita.

Hortaz, baliteke diruak zoriontasuna ez bermatzea, baina laguntzen duela dirudi. Europa mailan ere horixe gertatzen da Eurofund EBko agentziak bizitza kaliteari eta horren pertzepzio subjektiboari buruz egin duen azken inkestaren emaitzen arbera. Herrialde aberatsetako biztanleak, hain zuzen, gusturago daude euren bizitzarekin herrialde pobreetakoak baino. «Une honetan, zein da zure bizitzarekiko asetasun maila?» galdetu zitzaien 2016an 2003az geroztik lau urtez behin egiten den 'Quality of Life Survey' inkestan parte hartu zutenei (emaitzak 2018ko urtarrilean zabaldu dira), eta batez besteko nota 7,1 izan zen.

Eurofundek eta Eustatek egiten duten galdera berdintsua dela kontuan izanda, esan daiteeke, beraz, EAEko biztanleak EBko batez bestekoaren zertxobait gainetik gabiltzala, ez asko, gure bitzitzarekiko gogobetetasunari dagokionez. Espainiako estatuko biztanleen gainetik ere bai, 6,95ekin espainiarrak ez baitira EBko batez bestekora iritsi.

Aberatsenak, zoriontsuenak

Europar zoriontsuenen bila abiatu beharko bagenu, iparraldera egin beharko genuke bidaia. Zeren eta eguzkiak eta Mediterraneo inguruko herrialdeei egozten zaizkien gainerako ezaugarriek sustatuko dute bizipoza, baina bizitzarekiko gogobetetzea handiagoa da negu luze eta ilunak pairatzeaz gain bizitza-maila altuagoa duten herrialdeetan. Bakar bat ere ez da 'bikain'-era iristen, baina 'oso ongi' altuenak Danimarkan (8,2) eta Finlandian (8,1) jarri dituzte. Suedia, 7,9 batekin, ez dago urruti, eta 8tik hamarren batera gelditu dira halaber beste bi herrialde aberats: Austria eta Luxenburgo.

Bilaketa fintzeko beste aldagai batzuk baliatuta, esan genezake euren bizitzarekiko gogobetetze maila altuena duten europarrak Danimarkako aberatsak direla, 8,65eko nota jarri baitiote bizitzarekiko asebetetze mailari, diru-sarrera handienak dituzten Finlandiako (8,4), Austriako (8,4) eta Luxenburgoko (8,2) aberatsen aurretik. Oro har, herrialde guztietan bizi dira gusturako baliabide ekonomiko altuak dituztenak justu dabiltzanak baino. Europar Batasuneko herrialde denak aintzat hartuta, diru sarrera apalenak dituztenek 6,4 bat jartzen diote asebetetze mailari, eta sarrera altuenak dituztenek, berriz, 7,5. Landun edo langabe izateak ere badu eraginik: landunen nota 7,4 da, eta langabeena 6,8. Adina kontuan hartzeko aldagaia da halaber. Oro har, asebetze maila handiagoa da gazteengan adinekoengan baino: 7,6ko nota jarri dute (EB mailan betiere) 18-24 urte bitarteko gazteek, eta 6,9koa 65 urtetik gorakoek. Adineko zoriontsuenak, euren bizitzarekin herrialdeko gazteak baino gusturago daudenak, adineko daniarrak dira, 8,4ko nota jarri dutenak.

Grezian, lur jota

Beste muturrera jo ezkero, hau da, bizitzarekiko asebetetze maila baxuena duten herritarren bila, nagusi dira EBra biltzen azkenekoak izan diren Europa ekialdeko herrialdeak. Polonia izan ezik, denak daude batez bestekoaren azpitik, baina ez dira bakarrak, eta badago sorpresarik...

Txostenak dio azken krisialdiaren aurreko mailetara ari dela itzultzen oro har herritarren baikortasuna, eta horrekin lotura estua duen bizitzarekiko asebetetze mailaren pertzepzio subjektiboa. Krisiak gogor jo dituen herrialdeen artean, PIGS (Portugal, Italia, Grezia eta Espainia) deiturikoen artean, denak daude batez bestekoaren azpitik herritarren gogobetetze mailari dagokionez, baina ez askogatik, ezta egoera okerrenean dauden herritarrek jarritako notei erreparatuta ere.

Horien artean, lur jota dagoena Grezia da, EBko daturik txarrena duena. Greziarrek, hain zuzen, 5,3 bat baino ez diote jartzen krisiaren ostean daramaten bizitzarekiko gogobetetze mailari. Soldata altuenak dituztenak 5,8ra iristen dira, baina 65 urtetik gorakoak ez dira 5era ailegatzen, ezta soldata txikienak dituztenak ere. 2007az geroztik, alegia, etengabe murriztu da nota. Salbuespena gazteenak dira: 18-24 urte bitartekoak gero eta gusturago daude euren bitzizarekin, eta 6,7ko nota jarri diote.

Greziaren ondotik, Bulgarian eta Letonian da txikiena herritarren gogobetetze maila, 5,6koa Bulgarian eta 6,3koa Letonian. Gogobetetze maila urria adierazi dute halaber Eslovakian (6,4), Errumanian (6,5) edota Lituanian (6,5), herrialde horietan guztietan nabarmena delarik egoera ahulenean dauden herritarren (langabeak, adinekoak eta diru-sarrera urrikoak) pertzepzio bereziki ezkorra.

Temas

Euskera

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos