Emakume landunek ordu gehiago eskaintzen dizkiete etxeko eta zaintze lanei oraindik ere

Emakume landunek, batez beste, 2,1 ordu eskaini zizkieten etxeko lanei, eta 4,7 ordu adingabeko seme-alabak zaintzeari/Luis Michelena
Emakume landunek, batez beste, 2,1 ordu eskaini zizkieten etxeko lanei, eta 4,7 ordu adingabeko seme-alabak zaintzeari / Luis Michelena

Eustat Euskal Estatistika Erakundeak 'Euskal Estatistika Urtekaria 2019' lana argitaratu du ekonomia, gizarte, kultura eta politika arloetako datu estatistiko garrantzitsuenak zabaltzeko

DVDonostia

Euskal biztanleriak hazi gabe harraitzen du, araubide orokorreko irakaskuntzetan matrikulatutako pentsonen gehiengoak euskaraz ikasten du eta emakume landunek ordu gehiago eskaintzen dizkiete etxeko lanei eta adingabeko seme-alabak zaintzeari. Horiek dira Eustat Euskal Estatistika Erakundeak 'Euskal Estatistika Urtekaria 2019' izeneko lanean jasotako zenbait balorazio.

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ekonomia, gizarte, kultura eta politika arloetako datu estatistiko garrantzitsuenak zabaltzeko, lurralde historiko bakoitzeko, eskualdeetako eta udalerrietako datuak ere jaso ditu erakundeak. Jakinarazi dutenez, urtekaria bost arlo handitan egituratuta dago: Biztanleak, Ekonomia, Gizartea, Lurraldea eta ingurumena, Informazioaren gizartea eta I+G+B.

Hezkuntzari buruzko atalean, 2018-2019 ikasturtean unibertsitatetik kanpoko irakaskuntzetan matrikulatutako ikasleen gehiengoak euskaraz ikasi zuen: 386.290 ikasleen artean 253.877k. B ereduan, 69.559k; A ereduan 60.586k; eta, azkenik, 2.268k X ereduan. Gehienak matrikulatu ziren, halaber, zentro publikoetan.

Gainera, gizarte ohiturei eta errentari buruzko kapituluan adierazten denez, EAEko emakume landunek, batez beste, 2,1 ordu eskaini zizkieten etxeko lanei, eta 4,7 ordu adingabeko seme-alabak zaintzeari; gizon landunen kasuan, 1,4 eta 3,3 ordu, hurrenez hurren.

Emakume gehiago

Argitalpenaren arabera, EAEko biztanleria 2.180.449 pertsonakoa zen iaz: 1.122.505 emakume eta 1.057.944 gizon. Ekonomiari buruzko atalei dagokienez, enpresa eta establezimenduen kapituluan adierazten da 2018an 173.849 establezimendu zeudela eta horietan 889.853 langile: 497.810 gizon eta 392.043 emakume. Gainera, aldi horretan, EAEko BPGd-ren %68,8 zerbitzuen sektoreak sortu zuen, %24,3 industriak, %6,0 eraikuntzak eta %0,9 lehen sektoreak. Lurraldeei dagokienez, BPGd-ren %50,6 Bizkaian sortu zen, %33,2 Gipuzkoan eta %16,2 Araban.

Kanpo merkataritzari buruzko atalean adierazten da 24.780.586.000 eurokoa izan zela industria produktuen esportazio balioa, eduki teknologikoaren arabera.

Lan merkatuaren gaian, gizartearen arloan, besteak beste, okupazio eta langabezia tasen datuak eskaintzen dira. Horrela, EAEko okupazio tasa %67,8koa zen 2018an, %1,5 puntu handiagoa aurreko urtean baino; langabezia tasak atzera egin zuen 2018an, batez beste, %10,3ra arte, 2017an baino %1,0 gutxiago.

Lurralde eta ingurumenari buruz bildutako datuei dagokienez, EAEko lurzoru okupazioaren berri ematen du argitalpenak. 2018an, bizitegi lurzorua azalera osoaren %2,6 izan zen, jarduera ekonomikoetarako %1,9, sistema orokorretarako %3,9 eta lurzoru urbanizaezinetarako %91,5. Aurreko kapitulu horretan kontsumo uraren kalitatea ere bildu da: gehiengoarentzat (%98,1) egokia da.

Temas

Euskera