Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen zerga ordaintzeko epea amaitzear

MIRYAM GALILEAEZKIO.

Trakzio Mekanizkozko Ibilgailuen zerga ordaintzeko epea amaitzear dago, errolda ere jendaurrean dagoelarik.

Ezkioko Udalerriko zergadun guztiei jakinarazten zaie 2019 urteko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Zergaren Errolda jendaurrean dela uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikuluaren arabera. Era berean, Gipuzkoako Lurralde historikoko Zergabilketa Erreglamendua onesten duen apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretuaren 78.artikulua galdetzen den borondatezko zergabilketaren epea eta modua ere adierazten dira.

Hori guztia arau hauen arabera: errolda Udaletxeko idazkaritzan agerian eta aztergai da; desadostasunak birjarpeneko errekurtsoaren bitartez egin beharko dira; erreklamazioak Udaletxeko sarrera erregistroan egin beharko eta ordainketarako epea abuztuaren 1ean amaituko da. Ordainketa egiteko, ordainagiri helbideratuen kasuan ezik, Ezkioko Udalaren izenean Kutxabank-en dagoen 2095 5059 31 1060237707 kontu korrontean egin daiteke.

Epearen barruan ordaintzen ez bada, prozedura exekutiboaren bidez galdatuko da eta premiamenduzko errekargua, berandutza interesa, eta sor daitezken kostuak gehituko dira.