Udalak aurten 20.000 euro erabiliko ditu enpresa berriak sustatzeko

M.G. OÑATI.

Udalak 20.000 euroko partida berezitu du aurten enpresa berriak sustatzeko dirulagun-tzetarako. Eskaerak egiteko epea zabalik dago azaroaren 29ra arte. Oñatin enpresa jarduera berri bat sortzen duen orok eskatu dezake udalaren dirulaguntza. Baldin eta, herrian erroldatuta badago, gutxienik, enpresa eratu baino sei hilabete lehenagotik. Sortzen den enpresa berriak ere Oñatin izan behar du egoitza soziala eta fiskala, eta lantokia bera ere bai.

Enpresa berriak esanda, gehienez urtebeteko antzinatasuna duten enpresa jarduerak ulertu behar dira, eta hori egiaztatzeko, Ekonomia Jardueraren gaineko Zergan alta eman zeneko data hartuko da kontuan. Dirulaguntza eskaerarekin batera, aipatu altaren egiaztagiria aurkeztu beharko da. Eskaerarekin batera presentatu beharko dira baita ere, gizarte segurantzako alta egiaztagiria, enpresa proiektuaren aurkezpena edo bideragarritasun azterlana eta dirulaguntzaren xede diren lanpostuen titularren nortasun agiriaren kopiak. Izan ere, hauek bat baino gehiago izan baitaitezke, eta udalak, enpresaren alta ematen den momentuan, enpresaren sustatzaileek sorturiko lanpostu bakoitzeko diru laguntza emango du. Orokorra, 1.500 euro lanpostu bakoitzeko da baina aktibitatea lehenengo sektorean sortuz geroz, bikoiztu egingo da, eta 3.000 euro lanpostuko emango da.