Diario Vasco

Ura eta zaborraren tasan hobariak eskatzeko epea irekita Alkizan

Alkizako Udalak Ura eta Zaborraren tasan hobariak onartu ditu eta eskaera aurkezteko epea irekia dago jada. Interesatuek hobaria eskatzen den etxea bakarrik eduki beharko dute jabetzan, etxebizitzaren eraikin berean dauden trastelekuak eta garajeak kontuan hartu gabe eta baserrien kasuan, berari lotutako landa-lurrak ez dira kontuan hartuko, beti ere, eskrituretan lote berdinean deskribaturik daudenean. Gainera, ez da zorrik izan beharko Alkizako Udalean, elkarbizitza unitatearen hiri-finken katastro-balioen baturak ez du 100.000 euro gainditu behar, eta elkarbizitza unitatean inork ez du izan behar 13,99 zaldi fiskal edo gehiagorako potentzia duen trakzio mekanikoko ibilgailu baten jabe, arauetan zehazten diren salbuespenekin.

Baldintzak betetzen dituztenek ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dituzte: eskatzailearen NANaren fotokopia, elkarbizitza unitateko kide guztiek jasotako urteko irabazien egiaztagiria, hau da, soldata, pentsio edo bestelakoei dagozkienak, ez dira onartuko bankuek egindako ziurtagiriak; Lanbidek egindako ziurtagiria, laguntza ekonomikorik jasotzen ari den agertzen dena; ikasten eta diru-laguntzaren gai den etxebizitzan bizi diren familia kideek beharrezko dute ikasle direnak egiaztatzen duen agiria ekartzea eta 18 urtetik gorakoek, horrez gain, Lanbideko egiaztagiria ere bai langabezian daudela dioena; eskatzailea etxebizitzaren jabea bada, aurreko urteko Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (kontribuzioa) ordaindu duela egiaztatzen duen agiria, eta maizterra bada, jabearen izena eta bi abizen eman behar ditu; Familia kideek Foru ogasunak emandako ondasun ziurtagiriak; hobaria jasotzeko kontu korronte zenbakia.

Recibe nuestras newsletters en tu email

Apúntate